banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Ratnovce - Sokolovce

Rozloha: 4758 ha

Poľovný revír Ratnovce -Sokolovce leží na západnom úpätí južnej časti Považského Inovca na styku s nivou Váhu. Sú to rovinaté až pahorkatinné chotáre s početnými mŕtvymi ramenami pozdĺž rieky Váh a...

Okres: Piešťany Viac

Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom

Rozloha: 1202 ha

Územie poľovného revíru sa nachádza po obidvoch stranách rieky Uh. Je to revír rovinatého charakteru s množstvom poľnohospodársky osievaných plôch, ktoré v čase vegetácie tvoria bohatý zdroj potrav...

Okres: Michalovce Viac

Sečovce

Rozloha: 3932 ha

Revír sa nachádza pod Slánskym pohorím. Charakterizuje ho zväčša rovinatá krajina s množstvom remízok. Kultúrne obhospodarovanú poľnohospodársku pôdu pretíňajú vodné kanály. V blízkosti sa...

Okres: Trebišov Viac

Slánske vrchy II

Rozloha: 4317 ha

Územie poľovného revíru sa nachádza na obidvoch stranách Dargovského priesmyku. Od mesta Sečovce je vzdialené cca 6 km a od Trebišova 18 km.  Nadmorská výška revíru sa pohybuje od 200 do 730 m.n.m....

Okres: Trebišov Viac

Spišská Belá

Rozloha: 7325 ha

Revír v podstate kopíruje majetkovú hranicu mesta Spišská Belá. Poľná časť revíru cca 3223 ha, sa tiahne západným smerom od rieky Poprad k Belianskym Tatrám. Lesná časť revíru 4102 ha, sa tiahne se...

Okres: Kežmarok Viac

Turiec Bystrička

Rozloha: 2085 ha

Revír je na 2/3 zalesnený , 1/3 tvorí pole a remízky. Na hrebeni Malej Fatry sú vysokohorské lúky, na východe je prirodzenou hranicou rieka Turiec. Výškové rozpätie je od 400 do 1300 m.n m.

Okres: Martin Viac
banner right

Vyhľadať revír | filter

Termín poľovačky Lokalita poľovačky