banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Naši autori

JUDr. Pavol Kollár

Advokát so sídlom v Piešťanoch. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Právnické vzdelanie si doplnil postgraduálnym štúdiom na Cornell Univerzite v New Yorku a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, kde získal titul LL.M. v odbore medzinárodného obchodného práva. Vo svojej praxi sa okrem poľovníckeho práva venuje aj pozemkovému právu, konkurznému právu a právu  obchodných spoločností. Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

 

31.01.2014 | Právnik
banner right