banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Naši autori

JUDr. Martin Palkovič

Advokát so sídlom v Piešťanoch. Štúdium práva absolvoval na Trnavskej Univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, v rokoch 2000 až 2005. Je aktívnym poľovníkom a vo svojej praxi sa okrem poľovníckeho práva zaoberá záväzkovým právom, najmä úverovými vzťahmi a pracovným právom. Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

31.01.2014 | Právnik
banner right