banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Naši autori

JUDr. Branislav Jurga

Advokát so sídlom v Piešťanoch, ktorý je zároveň aktívnym poľovníkom. Vo svojej právnej praxi sa zameriava na zastupovanie klientov v právnych sporoch, súdnych konaniach, konaniach pred orgánmi verejnej správy a samosprávy. Je odborníkom aj na občianske právo so zameraním na riešenie majetkovo-právnych problémov a vlastníckych vzťahov. Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.31.01.2014 | Právnik
banner right