banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Naši autori

Oldřich Koudelka

PhDr. Oldřich Koudelka

Občan rázovité moravské vesnice Úsobrno, kolébky sklářství na Malé Hané,  spisovatel, novinář, publicista a básník PhDr. Oldřich Koudelka se narodil 28. července 1955 v Moravské Třebové. Absolvoval  gymnázium a jeho blízký vztah ke kultuře a umění se odrazil ve vysokoškolském a doktorandském studiu  teorie a dějin kultury, umění, resp. estetiky v hlavním městě Slovenska. Poté coby profesionální no...

František Siget

František Siget

František Siget sa narodil dňa 26.apríla 1944 v malebnej obci Radošina, okres Topoľčany ako prvé dieťa Ľudovíta a Márie Sigetových. K poľovníctvu priviedol Františka ale aj jeho dvoch bratov Miroslava a Ľudovíta ich otec. V tejto rodine platilo pravidlo, že poľovník bez psa je polovičný poľovník. Preto sa František stretával s poľovníckou kynológiou od destva a prepadol jej. Výcvik a neskôr predvá...

Tomáš Krivjanský

Tomáš Krivjanský

Tomáš Krivjanský sa narodil 20. februára 1946 v Michalovciach. Od malička mal záujem o zbrane. Detská nerozvážnosť s "poplašňákom" mu zanechali na pamiatku črepinu v kolene, ktorá si po operácií v 15-tich a 55-tich rokoch hovie v kolene doteraz. Cez prázdniny (1960-63) praxoval v Slovenskom raji-LZ Hrabušice, polesie Podlesok. V roku 1962 absolvoval prvý ročník Lesníckej učňovskej školy v Revúce...

Poľovný odborník Viac
Matúš Rajský

Ing. Matúš Rajský, PhD.

Vedúci Ústavu výživy zvierat v Nitre na Výskumnom ústave živočíšnej výroby v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a spolupracovník medzinárodne pôsobiacej inštitúcie v oblasti poľovníctva a ekológie zveri Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra. Na Lesníckej fakulte Technickej Univerzity vo Zvolene absolvoval študijný odbor Aplikovaná zoológia a poľovn...

Poľovnícky výskum Viac
Miroslav Bernát

MVDr. Miroslav Bernát

MVDr. Miroslav Bernát privátny veterinárny lekár pôsobiaci v Piešťanoch. Štúdium veterinárnej medicíny absolvoval na Veterinárnej a Farmaceutickej Univerzite v Brne. Je členom Komory veterinárnych lekárov SR, člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, pravidelne sa zúčastňuje veterinárnych kongresov doma aj v zahraničí. Vo svojej praxi sa špecializuje na komplexnú veteriná...

Martin Palkovič

JUDr. Martin Palkovič

Advokát so sídlom v Piešťanoch. Štúdium práva absolvoval na Trnavskej Univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, v rokoch 2000 až 2005. Je aktívnym poľovníkom a vo svojej praxi sa okrem poľovníckeho práva zaoberá záväzkovým právom, najmä úverovými vzťahmi a pracovným právom. Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

banner right