banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Lovná zver

  • abecedne
  • latinsky
Jarabica poľná

Jarabica poľná

Perdix perdix

Jarabica je vtákom kultúrnej stepi a najradšej sa zdržuje v poľnohospodárskej krajine, na menších poliach s medzami, remízkami a lúkami. Súvislým lesom sa vyhýba. Dnes sa u nás vyskytuje v malom počte (asi 23 tisíc jedincov) v nížinných oblastiach južného Slovenska. To je len asi 10 % z počtu stavov, ktorý tu bol v minulosti. Pokles nastal v dôsledku veľkoplošného intenzívneho hospodárenia na poli...

Líška hrdzavá

Líška hrdzavá

(Vulpes vulpes)

Líška žije všade v Európe. U nás je to najpočetnejšia šelma. Žije na nížinách, ale aj v horstvách, a to až nad hranicou lesa a kosodreviny. Stavbou tela sa podobá menšiemu psovi, je však štíhlejšia. Dĺžka tela dosahuje až 90 cm, výška v kohútiku 35–40 cm, hmotnosť sa pohybuje od 6 do 9 kg. V lete sú líšky ťažšie ako v zime, keď majú menej potravy. Na sivej podsade má líška hrdzavú až žltočervenú k...

Medveď hnedý

Medveď hnedý

(Ursus arctos)

Medveď je pôvodnou zverou našich Karpát. Kedysi žil v celej Európe, ale v západnej i strednej ho už dávno vyhubili. Dnes žijú v Európe medvede voľne v prírode ešte v Pyrenejách, v Abruzzách, Julských Alpách, na Balkáne, v Karpatoch, v severných oblastiach bývalého ZSSR a v severských štátoch. U nás sa prikročilo k záchrane medveďa až roku 1932, teda v hodine dvanástej, keď bol vydaný zákaz poľovať...

Tetrov hlucháň

Tetrov hlucháň

(Tetrao urogallus)

Hlucháne sa v strednej Európe vyskytujú len v niektorých horských oblastiach. Početnejšie sú na severe Európy a na Sibíri. U nás sa hlucháne ešte udržali na strednom a severnom Slovensku, ich stavy však sústavne klesajú v dôsledku škodlivého pôsobenia imisií na les a zavádzanie pestovaných lesov, čím sa narušuje ich doterajší biotop. Súčasné počty hlucháňov sa odhadujú už len asi na 1 500 jedincov...

Tetrov hoľniak

Tetrov hoľniak

(Tetrao tetrix)

Hoľniak je najviac rozšírený v severských oblastiach Európy a Ázie. U nás ešte žije v najhornatejších oblastiach severného Slovenska. Najpočetnejší bol na Orave a Liptove. V poslednom čase ich počet neustále klesá a dnes už patrí medzi ohrozené druhy. V súčasnosti sa predpokladá výskyt už len asi 700 jedincov. Hoľniak dosahuje veľkosť domácej sliepky a hmotnosť má od 1,2 do 1,6 kg, rozpätie kríde...

Diviak lesný

Diviak lesný

(Sus scrofa)

Diviak obľubuje vlhšie listnaté alebo zmiešané lesy s priľahlou poľnohospodárskou pôdou. Najpočetnejší je v nižších a stredných polohách, ale stretneme sa s ním aj vyššie na horách. V súčasnosti odhadujeme u nás stavy diviačej zveri asi na 28 000 jedincov. Dospelý diviak má svoje zavalité telo dlhé až 180 cm a výšku v kohútiku aj 1 m. Hmotnosť sa pohybuje od 100 do 250 kg, niekedy aj viac. Diviač...

banner right