banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Lovná zver

  • abecedne
  • latinsky
Hrdlička záhradná

Hrdlička záhradná

(Streptopelia decaocto)

Pravlasťou hrdličky záhradnej je India, odkiaľ sa rozšírila do celej Európy. Je menšia ako holub domáci a dosahuje hmotnosť asi 200 g. Je bledosivá s hnedoružovým leskom. Dospelé vtáky majú na záhlaví a bokoch krku čierny pásik. Široký koniec chvosta je zospodu biely. Hrdlička záhradná je rozšírená v parkoch, sadoch i na cintorínoch. Vyhýba sa lesným komplexom a horským oblastiam. Za potravou lie...

Hus divá

Hus divá

(Anser anser)

Letným domovom husi divej sú jazerá lemované porastom tŕstia v severských oblastiach. Od augusta do novembra letia husi divé v pravidelných klinovitých útvaroch na svoje zimoviská v Stredomorí, aby sa zase na jar vrátili na svoje severné hniezdiská. Hus divá je jediná, ktorá u nás na Záhorí zimuje, ba aj hniezdi. Častejšie je však v povodí Moravy a Dyje. Počas jesenného ťahu sa zastavujú tieto hus...

Jarabica poľná

Jarabica poľná

Perdix perdix

Jarabica je vtákom kultúrnej stepi a najradšej sa zdržuje v poľnohospodárskej krajine, na menších poliach s medzami, remízkami a lúkami. Súvislým lesom sa vyhýba. Dnes sa u nás vyskytuje v malom počte (asi 23 tisíc jedincov) v nížinných oblastiach južného Slovenska. To je len asi 10 % z počtu stavov, ktorý tu bol v minulosti. Pokles nastal v dôsledku veľkoplošného intenzívneho hospodárenia na poli...

Jariabok lesný

Jariabok lesný

(Bonasa bonasia)

Jariabok žije u nás v súvislých ihličnatých a zmiešaných lesoch v nadmorskej výške od 300 až do 1 500 m. Jeho stav sa v súčasnosti odhaduje na 7 000 jedincov. Oveľa početnejší je v severnej Európe a v oblastiach tajgy severnej Ázie. Je to náš najmenší tetrovitý vták, dosahuje veľkosť jarabice, teda 320 až 500 g. Kohútik je len o trochu väčší ako sliepočka. Rozpätie krídel býva do 60 cm. Kohútik má...

Jazvec lesný

Jazvec lesný

(Meles meles)

Jazvec žije v celej Európe v lesnatých oblastiach od nadmorskej výšky 700 m. V horách ho možno stretnúť aj vo výške 2 000 m. Obľubuje listnaté alebo zmiešané lesy, kde uprednostňuje okraje lesov, remízky s húštinami susediace s pasienkami a poľami. Nezriedka sa usadí i v sadoch a parkoch s krovinatým podrastom, ak si tam môže vyhrabať brloh. Vyhýba sa však mokrým lužným lesom, ako i rovinatým neza...

Jeleň lesný

Jeleň lesný

(Cervus elaphus)

Jelenia zver žije na celom území našej republiky a obľubuje listnaté a zmiešané lesy s lúčkami. V súčasnej dobe odhadujeme jej početnosť u nás asi na 35 000 jedincov. Na našom území zaznamenávame dve formy jeleňa lesného. Na východe Slovenska je to jeleň karpatský, na západnom Slovensku žije prevažne jeleň stredoeurópsky. Karpatský jeleň má telo mohutnejšie a dlhšie silnejšie parožie ako jeleň str...

banner right