banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Lovná zver

  • abecedne
  • latinsky
Daniel škvrnitý

Daniel škvrnitý

(Dama dama)

Pôvodným domovom danielov je oblasť juhovýchodnej Európy a Malej Ázie až po Perzský záliv. Odtiaľ už v stredoveku sa začali daniele dovážať do parkov a zverníc európskych štátov ako okrasná zver. Na Slovensku sa zjavujú až v druhej polovici 19. storočia. Začiatkom 20. storočia sa už začína chovať táto zver aj vo voľných revíroch, najmä v Malých Karpatoch, na Čebovskej Bukovine, v Strážskych a Zemp...

Diviak lesný

Diviak lesný

(Sus scrofa)

Diviak obľubuje vlhšie listnaté alebo zmiešané lesy s priľahlou poľnohospodárskou pôdou. Najpočetnejší je v nižších a stredných polohách, ale stretneme sa s ním aj vyššie na horách. V súčasnosti odhadujeme u nás stavy diviačej zveri asi na 28 000 jedincov. Dospelý diviak má svoje zavalité telo dlhé až 180 cm a výšku v kohútiku aj 1 m. Hmotnosť sa pohybuje od 100 do 250 kg, niekedy aj viac. Diviač...

Jazvec lesný

Jazvec lesný

(Meles meles)

Jazvec žije v celej Európe v lesnatých oblastiach od nadmorskej výšky 700 m. V horách ho možno stretnúť aj vo výške 2 000 m. Obľubuje listnaté alebo zmiešané lesy, kde uprednostňuje okraje lesov, remízky s húštinami susediace s pasienkami a poľami. Nezriedka sa usadí i v sadoch a parkoch s krovinatým podrastom, ak si tam môže vyhrabať brloh. Vyhýba sa však mokrým lužným lesom, ako i rovinatým neza...

Jeleň lesný

Jeleň lesný

(Cervus elaphus)

Jelenia zver žije na celom území našej republiky a obľubuje listnaté a zmiešané lesy s lúčkami. V súčasnej dobe odhadujeme jej početnosť u nás asi na 35 000 jedincov. Na našom území zaznamenávame dve formy jeleňa lesného. Na východe Slovenska je to jeleň karpatský, na západnom Slovensku žije prevažne jeleň stredoeurópsky. Karpatský jeleň má telo mohutnejšie a dlhšie silnejšie parožie ako jeleň str...

Kamzík vrchovský alpský

Kamzík vrchovský alpský

(Rupicapra rupicapra)

Kamzík je pôvodnou zverou Vysokých Tatier. Tu žije výlučne na skalnatých hrebeňoch nad hornou hranicou lesa. Kedysi žilo tu až 1 200 jedincov, v súčasnosti napočítali v celých Tatrách len okolo 370, v poľskej časti Tatier 110 kusov. V záujme zachovania tatranského kamzíka bola v Nízkych Tatrách umelo vytvorená náhradná populácia, kde teraz žije asi 100 jedincov. Okrem toho v Slovenskom raji a vo V...

Králik divý

Králik divý

(Oryctolagus cuniculus)

Králik sa v dávnej minulosti rozšíril do Európy z oblastí Stredomoria. U nás bol najviac rozšírený na južnom a juhozápadnom Slovensku. Choroby a premnoženie predátorov spôsobili, že súčasný stav je asi 500 jedincov, čo nie sú ani 4 % zo stavu pred 30 rokmi. Králik je oveľa menší ako zajac. Dosahuje dĺžku 40 až 45 cm a hmotnosť do 2,5 kg. Prevláda modrosivé až sivohnedé sfarbenie. Brušná strana je...

banner right