banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Lovná zver

Bažant poľovný

Bažant poľovný | (Phasianus colchicus)

Lovná sezóna:
Kohút | 01.11 - 15.01 | Bažantnica : 01.10 - 28.02
Kohout i slepice | neloví sa

Domovom bažantov je južná Ázia a Japonsko. Do Európy bol bažant dovezený veľmi dávno, ešte v staroveku za vlády Rimanov. Naše bažanty sú v súčasnosti výsledkom kríženia viacerých geografických rás, ktoré boli k nám postupne dovážané. Bol to bažant mongolský, ktorý je najťažší a má na krku široký, niekedy vpredu prerušený biely golier. Vrch hlavy je tmavozelený bez ušiek, dlhý chvost je tmavogaštanový a vrch chrbta je červenohnedý, krk a prsia sú tmavozelené. Na tohto bažanta sa podobá bažant kolchický. Je však štíhlejší, medenej farby a na hlave má ušká z predĺžených pier. Nemá na krku biely golier. Ďalší bol bažant obojkový, ktorý má na krku biely golier, vpredu čiastočne prerušený. Inak má sýtočervené prsia a čierne brucho. Nakoniec to bol bažant kórejský, ktorý má pomarančovohnedý chrbát a biely golier na krku. Kohúty všetkých týchto rás majú typické pestré sfarbenie, predĺžený chvost a červené bradavičnaté lysiny okolo očí, ktoré sú zvlášť nápadné v čase tokania. Naše bažanty dosahujú hmotnosť až 2 kg. Bažantice sú menšie, nenápadnej pieskovohnedej farby s tmavými vlnkami a s kratším chvostom. Súčasný stav bažantov je u nás okolo 160 tisíc jedincov. Keďže prírastok voľne žijúcej populácie je veľmi nízky, vypúšťajú sa do revírov umelo odchované bažanty. Bažanty u nás žijú v poľnohospodárskej krajine na nížinách a teplých pahorkatinách s dostatkom lesíkov a remízok. Zvlášť obľubujú listnaté lesíky s hustým  krovinatým podrastom, zarastené vlhké brehy potokov a močiarov, kde nachádzajú dostatok živočíšnej potravy. Bažanty nocujú na stromoch a cez deň sa zdržujú v krovinách, hustých trávach a kultúrnych plodinách. Za potravou vychádzajú neskoro ráno a pred večerom. Niekedy sa pasú i dez deň. Mierne u nich prevažuje rastlinná potrava: zelené časti rastlín, semená a plody. V živočíšnej potrave sú zastúpené larvy, rôzny hmyz, červy, dážďovky, slimáky, žaby, myši a piskory. Okrem toho požierajú piesok a drobné kamienky, ktoré im v žalúdku pomáhajú drviť potravu. V jeseni a najmä v zime ubúda potravy, preto sa musia bažanty prikrmovať.

Koncom marca sa začína tokanie bažantov. Kohúty vtedy obsadzujú svoje tokaniská a s našuchoreným perím pobehujú a vyskakujú, pritom trepocú krídlami a ozývajú sa typickým kokorókaním. Svoje tokanisko si kohút odvážne bráni proti sokom. Za kohútom prichádzajú na tokanisko sliepky, ktoré sa mu ohlasujú pískaním. Okolo sliepok obchádza kohút so sklonenou hlavou a mierne spustenými krídlami. Oplodnená sliepka opúšťa tokanisko a robí si hniezdo na okraji remízok alebo na medziach s vysokou trávou, ako aj v porastoch oziminy alebo ďateliny. Vyberá si miesta s dobrým výhľadom do okolia. Tu znáša 10 až 16 vajec a zasadne na ne po znesení posledného vajca. Sedí na nich vytrvale, takže sa neraz stane korisťou predátorov. Po zničení prvej znášky znáša náhradnú, menej početnú znášku. Asi po 24 dňoch sa liahnu mladé. Matka ich zahrieva a vodí za potravou, ktorá spočiatku je takmer výlučne živočíšna. Malé kuriatka sú na rozdiel od kuriatok jarabice štíhlejšie, s dlhšími nohami a nemajú hrdzavočervený chvostík. Rastú rýchle, po 14 dňoch poletujú a po 3 týždňoch už hradujú s matkou po stromoch. Rady sa popolia v piesku. V októbri sú už celkom vyspelé. Bažanty majú v prírode veľa nepriateľov – sú to všetky šelmy od lasice až po líšku a jazveca, rovnako diviaky zničia veľa znášok. Z pernatých dravcov bažanty ohrozujú najmä jastraby a myšiaky a hniezda im plienia i krkavcovité vtáky. Bažant je veľmi užitočný – požiera buriny a škodce kultúrnych rastlín.

V niektorých bažantniciach, viac však na Morave i vo voľnej prírode, sa chová bažant kráľovský (Syrmaticus reevesii). Je zlatohnedej farby s tmavým vlnkovaním. Hlava je čierna s bielym temenom a s bielymi škvrnami pod očami. Priečne pruhovaný chvost je veľmi dlhý a dosahuje až 180 cm. Sliepky sú nenápadnej sivohnedej farby s čiernymi vlnkami. Tieto bažanty sú viac viazané na les. Obľubujú nížinné a lužné presvetlené lesné porasty s bohatým krovinovým podrastom. Kohúty žijú v malých skupinkách, ktoré sa v čase tokania rozpadajú. Tokanie sa začína veľmi skoro na jar a vtedy sa kohúty ozývajú čirikavým hlasom alebo krátkym pípaním. V znáške býva 15 vajec, no neskoré mrazy alebo jarné povodne neraz zničia celú znášku.

 

Bažant poľovný
banner right