banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Lovná zver

  • abecedne
  • latinsky
Bažant poľovný

Bažant poľovný

(Phasianus colchicus)

Domovom bažantov je južná Ázia a Japonsko. Do Európy bol bažant dovezený veľmi dávno, ešte v staroveku za vlády Rimanov. Naše bažanty sú v súčasnosti výsledkom kríženia viacerých geografických rás, ktoré boli k nám postupne dovážané. Bol to bažant mongolský, ktorý je najťažší a má na krku široký, niekedy vpredu prerušený biely golier. Vrch hlavy je tmavozelený bez ušiek, dlhý chvost je tmavogaštan...

Chochlačka sivá

Chochlačka sivá

(Aythya ferina)

Chochlačka sivá zdržuje sa v období hniezdenia na nížinách a v údoliach veľkých riek južného Slovenska. Dosť častá je počas migrácie na celom území Slovenska a vo väčšom počte zimuje u nás. Patrí do skupiny potápavých kačíc. Pre túto skupinu je typický pomerne krátky krk s okrúhlou hlavou a širokým zobákom a krátke zavalité telo s nohami posunutými celkom do zadnej časti tela a značne od seba vzdi...

Havran poľný

Havran poľný

(Corvus frugilegus)

Havran žije v hniezdnych kolóniách – veľa ráz spoločne s volavkami a kormoránmi, a to v lužných lesoch, parkoch blízko polí a vody. V rozsiahlych lesných komplexoch sa nevyskytuje. Jeho početnosť sa zvyšuje zvlášť v zimnom období, keď prilietajú k nám veľké kŕdle zo severovýchodu. Sfarbenie havranov je čierne s purpurovým leskom. Predĺžené perie na slabinách vytvára strapaté nohavičky. Staršie je...

Holub hrivnák

Holub hrivnák

(Columba palumbus)

Holub hrivnák je náš najväčší holub. Dosahuje hmotnosť 400–700 g a rozpätie krídel až 75 cm. Je modrosivosfarbený, hrvoľ má červenosivý, prsia a šija majú fialovokovový lesk. Zboku na krku má polmesiačikovité výrazné biele škvrny so zelenkavou obrubou hore i dolu, to však mladým holubom chýba. Na krídlach je biele zrkadlo a na chvoste široký biely pás s koncovým čiernym pásom. Zobák a nohy sú červ...

Hrdlička záhradná

Hrdlička záhradná

(Streptopelia decaocto)

Pravlasťou hrdličky záhradnej je India, odkiaľ sa rozšírila do celej Európy. Je menšia ako holub domáci a dosahuje hmotnosť asi 200 g. Je bledosivá s hnedoružovým leskom. Dospelé vtáky majú na záhlaví a bokoch krku čierny pásik. Široký koniec chvosta je zospodu biely. Hrdlička záhradná je rozšírená v parkoch, sadoch i na cintorínoch. Vyhýba sa lesným komplexom a horským oblastiam. Za potravou lie...

Hus divá

Hus divá

(Anser anser)

Letným domovom husi divej sú jazerá lemované porastom tŕstia v severských oblastiach. Od augusta do novembra letia husi divé v pravidelných klinovitých útvaroch na svoje zimoviská v Stredomorí, aby sa zase na jar vrátili na svoje severné hniezdiská. Hus divá je jediná, ktorá u nás na Záhorí zimuje, ba aj hniezdi. Častejšie je však v povodí Moravy a Dyje. Počas jesenného ťahu sa zastavujú tieto hus...

banner right