banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Tipy pre vás

Výživa a zdravie raticovej zveri

Výživa a zdravie raticovej zveri

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, odbor výživy; Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Slovenská poľovnícka komora, OPK Nitra; Slovenský poľovnícky zväz, OkO Notra; Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra; Štátna veterinárna a potravinová správa SR; Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta odbor živočíšnej výroby SAPV Vás pozývajú na

VI. ročník medzinárodnej konferencie

VÝZNAMNÉ ASPEKTY V CHOVE RATICOVEJ ZVERI

VÝŽIVA A ZDRAVIE RATICOVEJ ZVERI

Konferencia je konaná pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely Matečnej.

Tematické okruhy 6. ročníka konferencie:

 • Poznatky zo zahraničia a z domova
 • Výživa - prikrmovanie a budúcnosť prikrmovania v strednej Európe
 • Aktuálne otázky chorôb, vrátane afrického moru ošípaných u diviakov
 • Kvalita srnčej a ďalšej raticovej zveri
 • Škody na kultúrach a škody na zveri
 • Raticová zver vo farmách, zverniciach a vo voľných revíroch
 • Zubor, los, pasrnec a ďalšie

Program:

 • 08:00 - 09:00 registrácia účastníkov a občerstvenie
 • 09:00 - 11:00 otvorenie a prednášky
 • 11:00 - 11:15 prestávka a občerstvenie
 • 11:15 - 12:30 prednášky
 • 12:30 - 13:30 obed
 • 13:30 - 15:00 prednášky

Možnosť exkurzie do chovných a pokusných zariadení so srnčou, jeleňou a losou zverou na NPPC - VÚŽV Nitra.

Prípravný výbor konferencie:

 • Ing. Matúš Rajský, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra
 • Ing. Zuzana Nouzovská, NPPC
 • Ing. Tibor Lebocký, PhD., Slovenská poľovnícka komora
 • MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD., SIEZ Wien
 • Ing. Bibiana Kapustová, MPRV SR
 • Ing. Peter Juhász, MPRV SR
 • prof. Ing. Imrich Točka, CSc., OPK Nitra
 • doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD., TU vo Zvolene
 • MVDr. Ján Chladný, ŠVPS SR
 • Mgr. Richard Ivančo, OkO SPZ Nitra
 • doc. Ing. Mária Chrenková, CSc., NPPC-VÚŽV Nitra

Účastníkom konferencie budú poskytnuté:

 • Nová publikácia Potreba živín pre srnce a národná databáza krmív
 • Zborník príspevkov z konferencie
 • Občerstvenie
 • Obed

 Organizačné pokyny:

 • Termín konania - 01.02.2018 (štvrtok)
 • Miesto konania - NPPC-VÚŽV Nitra, Kongresová sála, Hlohovecká 2,951 41 Lužianky
 • Účastnícky poplatok - 25€ na osobu
 • po uhradení poplatku pošlite vyplnenú záväznú prihlášku na e-mail: bencova@vuzv.sk

 

 

banner right