banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Tipy pre vás

Program referátov VI. medzinárodnej konferencie

Program referátov VI. medzinárodnej konferencie

PROGRAM REFERÁTOV

Medzinárodná konferencia „VI. Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018“

Téma: Výživa a zdravie raticovej zveri

NPPC – VÚŽV Nitra, 01.02.2018

 • Otvorenie konferencie: Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka NPPC
 • Úvodný príhovor: Ing. Matúš Rajský, PhD., predseda prípravného výboru konferencie

Príhovor za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Referáty

 • Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike z pohľadu raticovej zveri, Bibiana Kapustová, MPRV SR
 • Africký mor ošípaných u diviakov – aktuálna situácia, Jozef Bíreš, ŠVPS SR
 • Problematika zimního krmení spárkaté zvěře a jeho budoucnost z hlediska současného trendu v Německu a Rakousku, Miroslav Vodňanský, SIEZ Rakúsko

Prestávka - KÁVA A OBČERSTVENIE

 • Úspechy a pochybenia v manažmente zveri v Lotyšsku, Anita Upite, MMD, Lotyšsko
 • Chov raticovej zveri vo zverniciach a farmách v Rusku, Sergey Aliskerov, Deerland, Rusko
 • Jablčné výlisky vo výžive zveri, Marijana Maslovarić a kol., IPN Belehrad, Srbsko

Prestávka – OBED

 • Telemetrické sledování jelení zvěře v Doupovských horách – vliv mysliveckého hospodaření, Miloš Ježek a kol., ČZU Praha, Česká republika
 • Fibropapilomatóza srnčej zveri na Slovensku, Dušan Rajský a kol., TU vo Zvolene
 • Praktické výstupy z výskumu výživy a ekológie raticovej zveri na Odbore výživy, NPPC-VUŽV Nitra, Matúš Rajský a kol., NPPC – VÚŽV Nitra
 • Význam selekcie v chove raticovej zveri, Radovan Kasarda, SPU Nitra
 • 60 rokov chovu zubra lesného v Topoľčiankach, v zariadení Lesov SR, š. p.,OZ Topoľčianky, Martin Sýkora, Lesy SR, OZ Topoľčianky

Celý program si môžete stiahnuť vo forme pdf tu.

31.01.2018
Ing. Matúš Rajský, PhD. - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra; Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Nitra, Viedeň, Brno
Späť
banner right