banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Spravodajstvo

Orliaky morské lietajú aj nad Piešťanmi

Orliaky morské lietajú aj nad Piešťanmi

Chladné počasie vytvára dojem, že príroda v zime spí a dopriala si odpočinok. Opak je však pravdou, čoho dôkazom sú migrujúce vtáky nad našimi hlavami. A nie sú to len húfy ukrákaných havranov.

V tomto období tiež nespia ochranári a milovníci operencov. Už od jesene sledujú prílety nevšedných druhov zo severu. Práve január je časom, keď sa i Slovensko zapojí do medzinárodných termínov zisťovania počtu a lokalít výskytu vybraných druhov dravcov. Teraz je ich najviac a s oteplením naše územie začnú opúšťať. 

Počas januárových víkendov sa odborníci zameriavali na haju červenú, orla kráľovského, sokola rároha a orliaka morského. A ako je vidieť na priloženej mape, takmer všetky menované druhy operených dravcov sa počas zimných mesiacov v hojnom počte vyskytujú i v regióne Piešťan.

Mapa lokalít, kde sa realizuje monitoring dravcov v okolí Piešťan.

Sledovanie počtu dravcov a ich rozmiestnenia v zimných mesiacoch má na Slovensku dlhú tradíciu. Získané výsledky nám pomáhajú pri plánovaní a presadzovaní konkrétnych opatrení na ochranu druhov, napríklad, keď chceme predísť zničeniu porastu stromov, ktoré dravce obľubujú pre odpočinok. Rovnako dôležité je zachovanie lokalít s dostatkom dostupnej potravy. Tam, kde sa dravcom v zime páči, veľakrát i zahniezdia,“ hovorí Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku a jeden z koordinátorov sčítania dravcov na našom území.

Zimné termíny sú medzinárodne zosúladené. Okrem dravcov sa realizujú aj monitoringy vodného vtáctva. Evidujú sa tiež spoločné zimoviská myšiarok ušatých či nočné zhromaždiská kaní sivých. Spoločne nocujú i haje červené, najviac ich býva v oblasti Záhoria. „Najväčšiu pomoc s lokalizáciou stanovíšť poskytli Ján Svetlík, Rudolf Jureček a Tomáš Tedla, ktorí sledujú haje v oblasti dlhodobo. Spolupracujeme aj so Štátnou ochranou prírody, pracovisko CHKO Záhorie,“ približuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. 

Oproti veľkosti hniezdnej populácie môže byť v zime hají niekoľkonásobne viac. Vzácna haja červená je nezameniteľný druh dravca. Na prvý pohľad nás upúta výrazným hrdzavo-červeným sfarbením a dlhým hlboko vykrojeným chvostom. Je viazaná na vodné plochy takisto ako náš najväčší dravec orliak morský. Prezradí ho klinovitý chvost, mohutný zobák a rozpätie krídel takmer 2,5 metra. Stráviť zimu k nám prilietajú orliaky i haje zo severnej či strednej Európy, preto je ich v tomto období najviac. V roku 2017 bolo známe hniezdenie iba 11 párov hají a 21 párov orliakov.

Majestátny dravec orliak morský sa vyskytuje aj v okolí Piešťan.

Inak budeme postupovať pri kontrole výskytu orla kráľovského a sokola rároha, pozornosť zameriame na hniezdne lokality známych párov. Tie sa teraz často zdržiavajú v okolí hniezd v rámci predhorí či nížin, do ktorých zalietajú za potravou a niekedy sa tu na čas usadia. Sčítanie týchto druhov sa tento rok uskutoční pod záštitou projektu LIFE Pannon-Eagle s podporou Európskej únie. Všímať si budeme aj faktory, ktoré sú pre dravce hrozbou, napríklad nelegálne aktivity - priame prenasledovanie, ničenie biotopov, vyrušovanie a podobne,“ vysvetľuje Chavko.

Dospelého orla s majestátnym menom spoznáme podľa svetlej farby hlavy, tá v správnom svetle pripomína kráľovskú korunu. Typické sú tiež biele škvrny na lopatkách. Sokol rároh je podstatne väčší než najbežnejší sokol myšiar a jeho let pôsobí elegantnejšie, rozvážnejšie. 

V roku 2017 bolo na Slovensku zaznamenané hniezdenie 55 párov orla kráľovského a 32 párov sokola rároha.

Podľa ochranárov dôležitosť zápisu pozorovaní do databáz potvrdzujú napríklad aktuálne záznamy o výskyte sovy dlhochvostej, ktorá sa nazýva aj uralka, v nížinných oblastiach západného a juhozápadného Slovenska. 

Auto:Jozef Vojčiniak; Zdroj: www.dravce.sk; Foto: dravce.sk; Uverejnené na www.piestanskydenik.sk

 

banner right