banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Etika a história poľovania

Veľký bohatiersky lovec pred Hospodinom

Veľký bohatiersky lovec pred Hospodinom

Prakticky na všetkých loveckých akciách, najmä pri spoločných lovoch či iných tradičných stretnutiach vyznávačov Hubertovho cechu, zaznie oslovenie nimród. Ale kto to vlastne bol? Odpoveď na túto otázku nenájdeme ani v učebniciach poľovníctva a napriek tomu ide o termín tradovaný z jednej poľovníckej generácie na druhú bez toho, aby sa nad tým niekto podrobnejšie zamýšľal. Často je považovaný za jedno zo synoným k označeniu lovca či poľovníka, ale vec je o niečo zložitejšia. A tiež zaujímavejšia. 

Pátranie po biblickom lovcovi 

Po odpovedi som pátral v jednej z najstarších kníh, ktoré vlastním vo svojej zbierke s poľovníckou, loveckou a historickou tematikou. Do Biblí svaté aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona podľa posledného vydania Kralického z roku 1613. Tá moja bola vydaná v roku 1906 nákladom Britickej i zahraničnej spoločnosti Biblickej v Prahe. Je to kniha staručká a vzácna a môžme v nej nájsť odpovede na všemožné otázky. Mimo iných som sa v nej pred časom dočítal, že „veľkým bohatierskym lovcom pred Hospodinom“ bol práve Nimród. Hovorí to prvá kniha Mojžišova a zároveň prvý Paralipomenon u proroka Micheáša. Ale čo ďalej? Ani v týchto kapitolách nie je možné nájsť konkrétne odpovede, aj keď...

Nimród je nepochybne osobou historickou, biblickou, avšak veľmi zahmlenou, existujúcou v náznakoch, snáď ako mnohé z ďalších biblických postáv. Podľa židovskej tradície údajne vlastnil Bohom zhotovený Adamov plášť, ktorý okrem iného k sebe vábil divokú zver. Najskôr preto je Nimródove meno zobecnené ako označenie lovca alebo poľovníka. 

Sväté písmo vo výklade pre ľud – tak sa volá spis, kde sa to snaží objasniť v bližšie časovo nešpecifikovanom období nemecký spisovateľ Johannes Linder. Podľa neho, bádateľa v Biblii, bol Nimród kráľom nad Babylonom, Erechom, Akkadom a Chalanne v zemi Senaarua. Odtiaľ sa vraj presunul do Assuru, kde vybudoval mesto Ninive a založil sídla Rehoboth-Ir a Kalach. Potom snáď aj medzi Kalachom a Ninive osadu Reseru. Potvrdzuje to aj židovská mimobiblická literatúra. 

Josephus Flavius sa zmieňuje o tom, že Nimród zahájil stavbu Babylonskej veže. V hebrejčine sa potom toto meno spája s termínmi ako búriť sa, myslieť na vzburu, vzpínať sa.

Kto to bol, odkiaľ bol, čo robil a čo to pre nás znamená? 

Nimród bol nielen mocný vládca, ale tiež modlár. Nie náhodou jeho meno obsahuje konzonanty mena boha Namra-uddu, ktorý bol známy predovšetkým pod menom Marduk. Podľa tradície zapísanej v midrašoch Nimród údajne hodil mladého Abraháma do rozpálenej pece za to, že sa odmietol podieľať na bohoslužbe. Abrahám Božím zázrakom prežil a neskôr sa s Nimródom znovu stretol v boji, kedy z jeho rúk vyslobodil svojho synovca Lóta. Nakoniec Nimróda zabil Abrahámov vnuk Ezaun, ktorý túžil po jeho plášti vábiacom zver. 

Ale kto vie? Pokiaľ je známe, takmer nikde sa okrem skromnej zmienky v Biblii Nimród nespomína. Objavuje sa v hrdinskom epose Babylonskom, tzv. dvanásťdoskovom, kde je údaj o veľkom lovcovi, kráľovi z Erechu, menom Gilgameš. 

To je, samozrejme, zaujímavé! Historici usudzujú, že obidve mená – Nimród a Gilgameš – sú lovecké prídomky hrdinu neznámeho mena, v dnešnom preklade povedzme tigrobijcu alebo kozostrelca. Odborníci na vtedajšie jazyky hovoria o možnom spojení hebrejského „nimr“ – tiger a „radda“ – loviť.  Pomenovanie nimród teda mohlo znamenať „lovec tigrov, veľkej zveri“ a podobne. Podobné potom bolo „gála“ – krotiť, premáhať, držať, pokoriť a „gamus“ – byvol, veľké zviera. Gilgameš teda mohol byť veľký, silný, statočný lovec. 

Nech už je to akokoľvek, Nimróda spomína aj Dante Alighieri vo svojej Božskej komédii, kde ho nechal opovrhnutiahodným spôsobom trpieť v Pekle. Pomenoval ho „slávnou hubou“ – „la flera bocca“...

Nimródove meno sa zachovalo nielen v pomenovaniach poľovníkov a lovcov, ale tiež v niekoľkých miestnych názvoch, napríklad hrad Nimrod na Golanských výšinách. Rovnako v legendách písaných po sumersky, asýrsky a v neskorších jazykoch.

Kto teda bol Nimród? Dnes je to ťažké povedať. Každopádne, v časopise Lovecký obzor z roku 1913 bola tejto téme venovaná celá kapitola. Nech už to bolo a je akokoľvek, oslovenie stále bude patriť aj k súčasnému poľovníctvu – a možno aj budúcemu. Ja sa zaň rozhodne nehanbím!

 

25.09.2015
PhDr. Oldřich Koudelka
Späť
banner right