banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Etika a história poľovania

Lovy v zaprášených policiach antikvariátov

Lovy v zaprášených policiach antikvariátov

K najstarším zberateľským odborom patrí bibliofília. Každý, kto podľahol kúzlu starých kníh, začne skôr či neskôr navštevovať antikvariáty a hľadať na stránkach inzerujúcich novín. Medzi týmito ľuďmi nechýbajú ani lesníci a poľovníci. Pre milovníkov kníh je takáto návšteva napínavým lovom v zaprášených policiach, predtým netušeným. 

Tlačené rarity z minulosti

História českých a slovenských poľovníckych kníh začína niekedy v druhej polovici 19. storočia. Do spomenutého obdobia bola v Česku vydávaná iba nemecká poľovnícka literatúra. To súviselo s nemeckým úradovaním vo väčšine vtedajších panstiev, veľkostatkov i štátnej správy. Nemecké knihy sú však dnes už takmer nedostupné, veľmi zriedka sa nájdu v prvom vydaní a ide o skutočné zberateľské skvosty. 

Veľkú zbierku nemeckej odbornej lesníckej a poľovníckej literatúry pod názvom Bibliotheca tiliana zhromaždil bádateľ prof. dr. Karl Lindner, ktorý zomrel v roku 1987. Mala nevídanú hodnotu, dokonca takú, že si ju netrúfol ako celok kúpiť ani nemecký štát. Preto ju postihol smutný osud – dediči ju na aukciách rozpredali po častiach aj jednotlivých tituloch. Podobne dopadli aj niektoré ďalšie súkromné zbierky kníh.

Zbierka medailónov osobností českého i slovenského poľovníctva 

Jediným uceleným biografickým vodidlom pre zberateľov, ale aj ostatných milovníkov poľovníctva, ktoré bolo doteraz vydané v Česku aj vo svete, je nenápadná kniha doc. MUDr. Jaromíra Kovaříka, Csc.: Myslivecký Slavín – významné osobnosti se vztahem k českému lesnictví a myslivosti, ktorá vyšla v niekoľkých vydaniach, naposledy v roku 2013. Slovník obsahuje viac než 600 hesiel a nadväzuje na spomienkové medailóny autora, zverejňované počas niekoľkých desaťročí v časopise Myslivost. Docent Kovařík predal svoje historické a autorské dedičstvo, vrátane bohatého osobného archívu zhromažďovanému viac než pol storočia, ešte za svojho života oficiálne spisovateľovi, publicistovi a historikovi PhDr. Oldřichovi Koudelkovi, a ten po jeho smrti dôstojne napĺňa docentov neskutočne silný odkaz v oblasti poľovníckej histórie a najmä písomníctva. Sám v Čechách aj na Slovensku populárny autor beletrie a najmä poézie je taktiež zberateľom poľovníckej literatúry a dnes má vo svojej knižnici približne 900 takto zameraných. Súbežne rozširuje Slavín poľovníckych osobností o ďalšie konkrétne informácie, dopĺňa nielen životopisné dáta, ale tiež bibliografiu konkrétnych autorov, aby ho podobne mohol v budúcnosti predať ďalšiemu pokračovateľovi. A čo viac, dáva tejto činnosti rozmer nadnárodný, pretože Slavín rozširuje o osobnosti slovenského poľovníctva a lesníctva. Medailóny nositeľov odkazu zakladateľov českého a slovenského poľovníckeho písomníctva pravidelne publikuje v médiách. Tiež dlhodobo a systematicky pracuje na knihe 99 osobností československé myslivosti. 

Prečo sú dnešné časy ťažšie pre nadšených zberateľov zaprášených kníh, aká je približná situácia na knižnom trhu a ako to možno bude vyzerať v budúcnosti, si povieme v druhej časti. 

Ilustračné foto zdroj: flickr.com/photos/aigle_dore/6365104687 

29.10.2015
PhDr. Oldřich Koudelka
Späť
banner right