banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Kynológ radí

  •  

Bavorský farbiar - dohľadávanie postrelenej zveri

Pokračujeme seriálom "príprava bavorského farbiara na hlavné skúšky". Dohľadávanie postrelenej zveri Dohľadanie zveri  je najdôležitejšou úlohou poľovníka – ide o humánnu činnosť pri ktorej sa snažíme zbaviť zranenú zver bolesti. Táto činnosť začína postrelením...

08.12.2014 | Kynológ radí Viac

IHF - durenie, hlasité zastavovanie a hlásenie

Durenie a hlasité zastavovanie Vodič môže pustiť farbiara duriť iba na výslovný príkaz rozhodcu. Väčšinou je to v prípade, keď sa postrelená zver zdvihne a pred psom uniká, alebo keď vodič identifikuje teplé ležisko a rozhodca sa s jeho názorom stotož...

19.11.2014 | Kynológ radí Viac

IHF - dohľadávanie na starej, prirodzene pofarbenej stope

V tejto časti  budeme pokračovať tým, že ujasníme možnosti vodiča na IHF v jednotlivých disciplínach pri dohľadávaní na starej , prirodzene pofarbenej stope. Vodič má možnosť uskutočniť dohľadávanie dvoma spôsobmi: na remeni, a voľne Spôsob dohľadávania oh...

06.11.2014 | Kynológ radí Viac

IHF - výklad skúšobného poriadku a požiadavky na vodiča a farbiara

Organizácia IHF, práva a povinnosti organizátora a účastníka sú rozobrané vo všeobecnej časti skúšobného poriadku. Sú rovnako platné pre predbežné skúšky farbiarov  ako aj individuálnu hlavnú skúšku farbiarov. Doplňujúce vysvetlenia sú v článku "...

30.10.2014 | Kynológ radí Viac
banner right