banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Kynológ radí

Metodika výcviku psa

Metodika výcviku psa

Kto z nás by nechcel psa vycvičeného a poslúchajúceho hneď na prvý povel? 

Myslím, že odpoveď je jasná, preto sa väčšina z nás bezhlavo pustí do výcviku, nemajúc poňatia o výcvikových technikách a metódach, ktoré nám môžu veľmi pomôcť. Tak ako móda, šport a technika tak aj výcvik psov sa stále posúva vpred. Preto je nutné učiť sa novým technikám, ktoré nám môžu s výcvikom pomôcť, len je treba vybrať si tú správnu a držať sa nej.

Skôr než začneme s výchovou a výcvikom šteniatka je nutné si uvedomiť aký dôležitý je vzťah medzi psovodom a psom. K vybudovaniu pevného vzťahu nestačí  len dobrý výcvik ale je treba poznať si svoje zviera, vedieť s ním komunikovať, no najdôležitejšia je hra. „ Hra vlkov vo svorke má nezanedbateľnú úlohu, odbúrava stres, navodzuje pocit súdržnosti a upevňuje vzťahy. Majiteľ, ktorý sa so svojim psom hrá, chváli ho a jasne prejavuje pozitívne emócie je pre psa neodolateľným magnetom.“

Práve preto sa musíme naučiť hrať sa so svojím psom, psi nerozumejú slovám ale rozumejú tónu hlasu a našej mimike, ktorá je vo svorke hlavná.

 

Metódy výcviku psa

Výcvik a výchova je pravidelne pôsobenie psovoda na psa za účelom vybudovania podmieneného reflexu. Plemená a aj jednotlivci sa líšia dĺžkou reflexného oblúka, to znamená, že sa líšia časom, ktorý potrebujú na vyhodnotenie a prevedenie povelu. U molosoidných plemien to môže byť 3 sekundy, u temperamentných plemien 1 sekunda.        

Poznáme štyri základné metódy výcviku psa, a to chuťovo-dráždivú, mechanickú, napodobňovaciu, kombinovanú. Všetky tieto metódy majú svoje výhody a nevýhody.

Mechanická metóda

Pri tejto metóde psovod pôsobí na psa rôznymi mechanickými podnetmi. Napríklad: psovod mechanicky pôsobí na bedrovú časť psa pri povele „sadni“, pes snaží vyhnúť nepríjemnému tlaku sadnutím a vykoná požadovaný cvik. 

Výhody: zanecháva  pevné a trvalé podmienené reflexy a pes si cvik dobre zapamätá. 

Nevýhody: narušenie kontaktu pes – psovod. Kedy pes často vykonáva cviky neochotne a z prinútenia. U agresívnych psov to môže vyústiť k napadnutiu psovoda a u bojazlivých pováh sa môže prejaviť pasívna obrana a strach.

Chuťovo - dráždivá metóda

Chuťovo dráždivá metóda spočíva v motivovaní psa na potravu (napr. piškót, párok alebo granule...) Dôležité je nekŕmiť psa pred výcvikom. Napríklad: povel „sadni“ v ruke držíme pamlsok, na ktorý šteniatko namotivujeme, dáme ho šteniatku pred ňufák a postupne šteniatko dostaneme do polohy „sadni“. Nesmieme zabudnúť na povel „sadni“ s výraznou intonáciou. Hneď ako dostaneme šteniatko do polohy „sadni“,  odmeníme ho a pochválime.

Pochvala je pri výcviku nesmierne dôležitá.

Výhody: väčší záujem psa o zvládnutie cviku a zároveň dochádza k  upevneniu vzťahu pes - psovod. 

Nevýhody: nemusí nám zabezpečiť dokonalú poslušnosť pri rušivých vplyvoch okolia.        

Kontrastná metóda

Táto metóda je  vlastne spojenie dvoch predošlých metód, a teda má klady oboch, a ruší ich záporné stránky. Podstatou tejto metódy je, že po mechanickom pôsobení na psa ho odmeníme pamlskom. Ak zachováme správny metodický postup, podanie pamlsku vymaže negatívne zážitky z mechanického pôsobenia na psa a zostáva len príjemný vnem, čím sa upevňuje puto medzi psovodom a psom.

Napodobňovacia metóda

Táto metóda využíva etológiu teda chovanie sa psov pochádzajúcich zo svorky, kedy sa pes učí  pozorovaním ostatných jedincov. Táto schopnosť je vrodená a jej prejavenie závisí len od povahového typu psa.  Napodobňovacia metóda sa využíva najmä k nácviku a rozvíjaniu dráždivosti  a k prekonávaniu prekážok.

Napríklad: máme šteniatko, ktoré nechce prejsť cez lávku nad vodou alebo cez nejakú prekážku, vezmeme cez túto prekážku iného psa a šteniatko sa vydá za starším psom. 

Výhody: ľahké zvládnutie určitých povelov. 

Nevýhody: môžeme ju použiť len pri niektorých cvikoch a vyžaduje si pomoc iných  psov.

Autor: Dominika Šusteková, odporúčaná literatúra Etológia psa

 

banner right