banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Kynológ radí

Kapitoly života jazvečíkov

Kapitoly života jazvečíkov

Rovnako  ako náš seriál o jazvečíkoch, tak aj život reálnych psíkov má niekoľko zásadných kapitol. Život každého psa, vrátane môjho Lukáška, je možné z hľadiska spolužitia s vodcom, okolitým svetom a so zameraním na poľovnú upotrebiteľnosť rozdeliť na päť období. Z nich najdôležitejšie je prvé obdobie, preto sme sa mu tiež najviac venovali. Toto obdobie kladie základy a stanovuje možnosti rozvoja v ďalšom živote psa. Viete už, aké krátke je toto obdobie a preto je nepremárnite!

Prvá životná kapitola

Je to čas pred dosiahnutím pohlavnej dospelosti. Trvá od prevzatia šteňaťa do jeho pohlavného dospievania. Možno ho charakterizovať včasným a relatívne častým poskytovaním príležitostí k primeranému rozvinutiu vrodených loveckých vlastností. Nemenej dôležité je aj nadviazanie vzťahu, v ktorom šteňaťu nahrádzate psiu mamu. Hra a láskavé dohadovania  s nutnou dávkou trpezlivosti a tolerancie je to, čo nám zabezpečuje dôveru malého jazvečíka. Poslušnosť nacvičujte bez nátlaku, formou hry, kde pochvala, odmena a pohladenie povedú k jej postupnému dosahovaniu. Napríklad náš Lukáš mal v tomto čase okrem pohladenia veľmi rád "poškrabkanie za ušami", čo má však rád dodnes ...

 Ilustračné foto: ChS Pemiko kennel

Druhá životná kapitola

Druhú životnú kapitolou života jazvečíka tvorí obdobie pohlavného dospievania, ktoré trvá približne dva mesiace. Toto obdobie začína o niečo skôr fenkám, približne vo veku siedmich mesiacov, u psíkov o nejakých osem týždňov neskôr. Môžeme ich charakterizovať vytvorením vzťahu vodcu svorky k podriadenému členovi svorky. Podriadenie psa dosiahnete pomocou intenzívneho a dôsledného domáceho nacvičovania cvikov poslušnosti za primeraného nátlaku. Majte na pamäti osvedčenú radu, že ak šteňa mohlo vypočuť, potom mladý pes vypočuť musí! Prípadnú prechodnú stratu dôvery získate späť zásadne vždy po ukončení toho ktorého cviku pochvalou, odmenou, pohladením, ale aj tým, že jazvečíkovi umožníte, aby vám vyjadril svoju podriadenosť a oddanosť. Nátlak pri domácom výcviku poslušnosti je nevyhnutný preto, aby neskôr, po absolvovaní skúšok vlôh a norovania a najmä pri pôsobení všemožných rušivých vplyvov a na dosiahnutie pokoja pred zverou stačil k jeho ovládnutiu iba dôrazne vyslovený povel, v závislosti na požiadavkách jednotlivých testov a samozrejme predovšetkým poľovníckej praxe.

 Ilustračné foto: PhDr. Oldřich Koudelka

Tretia životná kapitola

Obdobie prípravy na skúšky v poľovnom revíre je treťou kapitolou v živote každého jazvečíka. Začína plynule po zvládnutí cvikov poslušnosti, ktoré umožnia ovládnutie psa pri nácviku poľovných disciplín pre skúšky vlôh a skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. Miera vyžadovania poslušnosti a ovládateľnosti bude odlišná pred absolvovaním skúšok vlôh a norovania, a odlišná oveľa a oveľa náročnejšia, pri začatí prípravy na ďalšie, najmä farbiarske skúšky. V čase prípravy na jednotlivé skúšky nadviažete bezprostredne na základy, ktoré ste položili v čase, keď bol váš jazvečík šteňaťom a ďalej ich rozviniete podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých skúšok, s tým, že najskôr absolvujete s mladým psom, spravidla starším ako jeden rok, na jar skúšky vlôh a norovania, na jeseň potom skúšky farbiarske a v ďalšom roku skúšky lesné, prípadne duričov. Ja osobne som s Lukášom postupoval v duchu tohto modelu a rozhodne som neoľutoval. Je škoda, že niektorí vodcovia a chovatelia, a to aj z radov poľovníkov, ktorí si predsavzali za cieľ úspešné zloženie skúšok, tu končí, bez toho, aby naďalej svojich jazvečíkov  využívali v poľovníckej praxi, ktorá by vlastne mala byť vyvrcholením dlhodobej práce so psom.

 Ilustračné foto: PhDr. Oldřich Koudelka

Štvrtá životná kapitola

Štvrtou životnou kapitolou jazvečíka je práve zavedenie do praxe. Začať by sa malo okamžite po úspešnom absolvovaní poľovných skúšok. Tu sa budete riadiť zásadou, že prednosť pred všetkým ostatným má dohľadanie poranenej raticovej zveri, prípadne dohľadávka drobnej zveri, a ďalej zásadou, že prvá dohľadávka musí byť úspešná a podľa toho ich budete vyberať. Až o úspešnom zvládnutí niekoľkých ľahších dohľadávka môžete psa nasadiť aj v prípadoch, keď je výsledok neistý, ale aj v disciplínach charakterizovaných ako práca pred ranou. Aj tu však platí, že teória mieni, prax mení. Môj jazvečík napríklad prvý, a hneď úspešnú dohľadávku absolvoval vo chvíli, keď som smrteľne postrelil jeleňa siku a nezostalo mi nič iné, než ešte nie celkom "vypracovaného" psa ostro nasadiť. Avšak to zvládol na jednotku, dokonca nález v tú chvíľu už zhasnutého kusa z húštiny srdnato a sebavedome hlásil a uľahčil mi tak ďalšiu prácu s ním. O radosti nehovoriac!

 Ilustračné foto: ChS Korybako

Piata životná kapitola

Poslednou kapitolou, ktorú chcem stručne načrtnúť, je vedenie jazvečíka v poľovníckej praxi. Vodcu, ktorému sa podarilo doviesť svojho jazvečíka až sem a spolu sú úspešní predovšetkým v dohľadávkach, ale aj v ďalších disciplínach, zisťuje s potešením, že sa zmenil ich vzájomný vzťah. Ako by zmizol vzťah vodcu svorky a podriadeného člena a jazvečík čoraz častejšie presne vie, čo sa od neho očakáva a snaží sa pánovi bezhranične vyhovieť. Vodca vie, že jeho pes potrebuje k ďalšiemu zdokonaľovaniu príležitosti na prácu, predovšetkým v ďalších dohľadávkach. Pretože spravidla sám toľko príležitostí nemá, je vďačný svojim kamarátom, keď ho so psom k dohľadávkam pozvú. Tí naopak ocenia preukázanú jazvečiu službu. Dobre pripravený jazvečík nielen, že zachraňuje trofej a zverinu, ale, a to predovšetkým, umožňuje loviť podľa zásad poľovníckej etiky a v neposlednom rade pôsobí kladne na vzájomné vzťahy v kolektíve poľovníkov, čo rozhodne nie je zanedbateľné.

 

V našom populárno - náučnom seriály o jazvečíkoch by sme mohli pokračovať ešte veľmi dlho. Výchova a výcvik tohto psieho druhu boli a sú obsahom mnohých odborných publikácií a vedeckých rozpráv. Mne, čoby autorovi však išlo predovšetkým o to, načrtnúť v kocke hlavné okamihy vo vzájomnom súžití človeka a jazvečíka, neporaziteľného psa, lebo on naozaj takým je. A to nielen z hľadiska svojej originálnej srdnatosti, ale aj preto, že vďaka svojmu jazvečíkovi, svojím jazvečíkom, pretože celkom iste nezostanete len u jedného, sa stane, rovnako ako sa to stalo mne s Lukášom od Chlebského potoka, že váš život bude bohatší o radosť z ich štvornohej spoločnosti, z ich vývoja a úspechov, pre ktoré v čase vytvoríte podmienky. So svojimi jazvečíkmi sa pozriete do miest, ktoré by ste inak nenavštívili a stretnete sa s ľuďmi, ktorých by ste inak sotva poznali a získate priateľov na celý život. A ak si budete užívať spoločnosť svojich jazvečíkov so svojimi životnými partnermi, deťmi a napríklad aj vnúčatami, bude váš život bezpochyby bohatší a krajší. Bude pestrofarebnejší, plný lásky a nespočetných poľovníckych zážitkov.

 

01.07.2015
PhDr. Oldřich Koudelka
Späť
banner right