banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Kynológ radí

Jazvečík chce byť pánom v domácnosti

Jazvečík chce byť pánom v domácnosti

Znášanie samoty psov treba cvičiť pomaly a za poslušnosť a pokoj ich treba odmeniť. Tiež treba psov naučiť to, aby vás neobťažovali pri stolovaní a na odvykanie nežiaducich návykov musí nadväzovať trpezlivá výchova, pretože ak šteňa nenájde vodcovskú osobnosť v rodine, pokúsi sa túto úlohu prevziať samo.

Štekot a vytie bývajú výrazom úzkosti. Preto je nutné psa naučiť a presvedčiť, že zostať z času na čas sám doma je úplne v poriadku. Nariaďovať psovi, aby bol ticho, je zbytočné, musíte ho naučiť, aby sa o samote cítil pohodlne, spokojne a nebál sa. Potom už nebude mať dôvod na krik a plač. Na znášanie samoty ho cvičte pomaly a trpezlivo. Napríklad tým, že odídete nakrátko a po návrate, ak bude ticho, ho výdatne pochválite a pohráte si s ním. Tak sa váš jazvečík presvedčí, že neodchádzate natrvalo, a že po vašom návrate bude za poslušnosť a pokoj odmenený.

Je dôležité už mladého psa mať vychovaného aspoň do tej miery, aby na povel prestal štekať, vzdialil sa od hovoriacich a nechal ich pokojne konať, prípadne okamžite zoskočil z miesta, ktoré má zakázané. Aby pes neobťažoval pri stolovaní, je vhodné pred podaním jedla privolať zviera k jeho miske, kde má naservírovaný svoj pokrm alebo tiež zo stravovacieho hľadiska vhodné odrezky z jedla pripravovaného pre členov domácnosti. Tak je reálny predpoklad, že bude menej rušiť pri stole a nebude cítiť potrebu žobrať. Nasýtený pes sa uspokojí s pozorovaním pohybu a konverzácie stolovníkov zo svojho miesta, pričom spravidla aj zaspí.

Odvykanie nežiaducim činnostiam a disciplína psa musia nadväzovať na trpezlivú výchovu, plný súhlas, poslúchanie povelov "Sadni!", resp. "Ľahni!", k čomu mu ešte dopomôžeme dôrazným pritlačením rúk po dobu približne pol minúty.

Dôsledná výchova už od útleho veku šteňaťa a následný systematický výcvik je dôležitý preto, že už ako dvoj či trojmesačné šteňa sa snaží inštinktívne vyhľadať vodcovskú osobnosť v rodine, a ak takú nenachádza, pokúša sa neskôr prevziať sám dominantnú úlohu v domácnosti. Vedúca úloha sa mu nesmie priznať ani žartom alebo z hry! Potom by sa jej jazvečík tak ľahko nevzdával a skôr alebo neskôr by sa všetci museli riadiť podľa neho.

Cesta ako zbaviť jazvečíka jeho zlých a pre človeka v rôznych situáciách nepríjemných návykov začína u zisťovaní a poznaní ich príčin. Je ale nevyhnutné v tejto súvislosti dôkladne poznať druhové a individuálne vlastnosti toho ktorého konkrétneho zvieraťa, jeho prirodzené reakcie na rôzne vnútorné a vonkajšie podnety, jeho zvyky a záľuby. Zisťovanie príčin zlozvykov je totiž vlastne psia psychologická diagnostika.

Ilustračné foto zdroj: Chovateľská stanica Čierna Skala

 

18.06.2015
PhDr. Oldřich Koudelka
Späť
banner right