banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Kynológ radí

Jazvečík a metóda "cukor a bič"

Jazvečík a metóda

Zaobstarať si jazvečíka a necvičiť s ním, je ako zaobstarať si výkonný počítač, fotoaparát či perfektné auto a nevyužívať ich možností a schopností. Jazvečík je pracovný pes, vysoko nadaný, inteligentný, zdatný a energický, teda by ho bola škoda na to, aby bol obyčajným domácim miláčikom a živým vankúšom na pohovke. Kto nechce poskytnúť jazvečíkovi aspoň základný výcvik, nech si toto prekrásne zviera neobstaráva! Jazvečík je súčasne aj výborným spoločníkom, takže je potrebné ho len dostatočne dobre vychovať, aby obstál v každej situácii. Vychovávať a cvičiť treba trpezlivo, láskavo, za použitia pochvaly a odmeny. Týmto spôsobom si rýchlo získate jeho dôveru a onedlho aj poslušnosť. Musíte sa však učiť aj vy, musíte zvládnuť každodennú komunikáciu so svojím psom. Až potom sa jazvečík stane neoddeliteľnou súčasťou vášho života, šikovným, zaujímavým a zábavným spoločníkom, ktorý vám denne bude prejavovať svoju oddanosť. Prirodzená náklonnosť sa posilní pri výcviku poslušnosti a poľovníckej upotrebiteľnosti.

Metóda „cukor a bič“ , alebo „bič a cukor“?

Iste poznáte metódu "cukru a biča". Ako už bolo povedané, jazvečík je mimoriadne inteligentné zviera, takže pri hľadaní spôsobu, ako sa správať k mladému,  dospievajúcemu psovi, by sme mali túto metódu  trochu poopraviť. Najskôr bič, potom cukor. Aby to bolo zrozumiteľnejšie - ak sme sa pri vyjednávaní  so šteňaťom snažili, aby nepoznalo, že nepríjemné pocity spôsobujeme my, potom v tejto fáze tomu bude naopak. Ak sme si zaobstarali šteňa v máji, potom k pohlavnému dospievaniu jazvečíkov dochádza v novembri či v decembri, u sučiek o mesiac až dva skôr. A to je práve čas, kedy je potrebné začať s dôsledným a nekompromisným výcvikom v poslušnosti. Po celú dobu výcviku v poslušnosti nedáme mladému psovi príležitosť na hľadanie a štvanie zveri ani k stretnutiu sa so škodnou zverou, aby sme prípadne negatívne neovplyvnili hlasitosť na stope, ostrosť a vrodenú chuť do práce.

Základy poslušnosti

K základnej poslušnosti patrí predovšetkým schopnosť chodiť pri nohe, zo začiatku na vôdzke, neskôr aj voľne. Najlepšie sa všetkému naučí šteňa, ktoré chodí na vychádzky spoločne s dospelým, už vycvičeným psom.  Ale aj samostatne musíte zvládnuť základný výcvik. Pri chôdzi na vôdzke čoskoro prestaňte s hlasnými povelmi a jazvečíka dirigujte trhnutím vôdzky, prípadne ľahkým prišliapnutím ľavou nohou alebo primeraným šľahnutím prútikom cez predné behy.

Veľmi dôležitým povelom je "Zostaň!". Môžeme ním akoby zmraziť akúkoľvek nežiaducu činnosť, prísť k psovi, na mieste ho primerane potrestať, vrátiť sa na pôvodné miesto, privolať a pochváliť ho za pribehnutie a pochvalou nešetriť. A jedna nesmierne dôležitá rada: nikdy nie je možné trestať jazvečíka za akýkoľvek prehrešok potom, čo sa k nám vrátil! Trestali by sme totiž práve za to, že sa vrátil! Z nedodržania tejto zásady totiž pramenia povesti o urážlivosť a tvrdohlavosti jazvečíkov!

 Ilustračné foto zdroj: pixabay.com

Poslušnosť a pokoj pred zverou

Zvyšok jesene, ale aj celú zimu využite na upevnenie poslušnosti a kľudu pred zverou. Mladého psa berte na postriežku i na pozorovanie. Spočiatku na vôdzke, na voľno nie skôr, kým si nebudete istí, že ho zvládnete len slovom. Riaďte sa zásadou, že zakaždým, keď pôjdete do poľovného revíru, pôjde pes s nami. Poslušnosť musíte neustále upevňovať, napokon nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti.

Jazvečíky sú ctižiadostivé stvorenia. Dobre si uvedomujú, čo sa od nich požaduje a radi sa predvádzajú. Sú plní loveckej vášne, takže nie je problémom naučiť ich sledovať zver, štvať ju alebo prinášať, ale skôr je umením zvládnuť ich temperament tak, aby plnili svoje povinnosti  presne a disciplinovane.

Práca poľovníckeho jazvečíka

U poľovníckeho jazvečíka treba už v ranom veku prebúdzať pracovné vlohy. Mladý psík by sa mal pri hre naučiť nájsť stopu svojho vodcu, prinášať predmety, zoznámiť sa s vodou a prinášať z vody, ale tiež hľadať zver. Je potrebné vyskúšať jeho ostrosť, navyknúť ho na výstrel, naučiť ho vydávať na povel a samozrejme stále cvičiť privolanie.

 Ilustračné foto zdroj: Chovateľská stanica Korybako

Jazvečík a používanie povelov 

Pri výcviku jazvečíka je niekedy potrebné používanie iných povelov než u psov iných plemien. Napríklad povel "Fuj!", ktorý znamená prísny zákaz, nemôžete použiť vtedy, keď sa jazvečík dopustí nejakého priestupku pred zverou. V takom prípade musíte použiť povel "Nesmieš!". Zdôrazniť ho môžete stlačením  papule a zatrasením hlavou. Pri odložení sa nepoužíva už spomínaný povel "Zostaň!", ale povel "Čakaj!", prípadne "Zostaň, čakaj!". Po tomto povele však nemožno psa privolať, ale psovod sa k zvieraťu musí vrátiť.

 Ilustračné foto zdroj: Chovateľská stanica Pemiko kennel

Prvé skúšky poľovníckeho jazvečíka

Prvou skúškou, ktorú jazvečík v živote absolvuje, sú skúšky poľovníckych vlôh. Nejde o to, čo sa jazvečík naučil, má iba preukázať nadanie pre poľovnícku prácu. Disciplíny sú nos (čuchové schopnosti), hlasitosť, poslušnosť, správanie po výstrele, vodenie na remeni, sliedenie a vypracovanie stopy vodcu aj stopy živej zveri.

Poľovnícka kynológia

Poľovnícka kynológia je službou poľovníctva. Ide o to, aby slúžila tam, kde je to najviac potrebné, kedy je poľovnícky  pes jednoducho nenahraditeľný. A to sú najmä dohľadávania postrelenej raticovej zveri a dohľadanie drobnej zveri. Vo všetkých ostatných odboroch nám využitie poľovníckych psov vlastne iba lov uľahčuje. Len dobre pripravený poľovnícky pes z nás môže v mnohých prípadoch odobrať  zodpovednosť za utrpenie postrelenej zveri, o strate trofeje a zveriny nehovoriac. Majte teda na pamäti, keď k tomu príde správny čas, aby ste svojho jazvečíka pre túto prácu čo najlepšie pripravili. Ak sa to podarí, a váš jazvečík, rovnako ako môj Lukáš, bude úspešný pri dohľadávaniach, a ak budete môcť pomôcť aj svojim poľovníckym kamarátom, ktorí lovecké psy nemajú, naplní vás určite tento spôsob prevádzkovania poľovníctva uspokojením. Úspešné dohľadávania  sú zdrojom tých najkrajších poľovníckych zážitkov. Z čoho pramení príslovie "Poľovník bez psa - polovičný poľovník", som si najviac uvedomil vo chvíli, keď mi Lukáš v hustom smrekovom poraste sledoval smrteľne postreleného jeleňa siku japonského. Svoje prvé životné dohľadanie búrlivo hlásil a dával najavo svoju psiu radosť. Podelili sme sa o ňu spoločne!

Ilustračné úvodné foto: Chovateľská stanica Iggy Arbuckle

 

25.06.2015
PhDr. Oldřich Koudelka
Späť
banner right