banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Etika a história poľovania

Činnosť loveckého ochranného spolku

PhDr. Oldřich Koudelka

Účelom Spolku bolo podľa stanov schválených na ustanovujúcom valnom zhromaždení, najmä podporovať výkon práva poľovníctva podľa platných právnych noriem, zamedziť snahám, ktoré zhoršujú ekonomický, sociálno-politický a etický význam lovu zveri, podporovať vlastníkov a nájomcov poľovníckych revíro...

12.09.2014 | Etika a história poľovania Viac

Zakladateľ loveckého spolku, MUDr. Ján Červíček

PhDr. Oldřich Koudelka

Keď nemôžeš loviť, tak chráň! Ak pôjdete po bratislavskej Štefánikovej ulici smerom k hlavnej vlakovek stanici, nemôžete minúť budovu, v ktorej sídli ústredie Slovenského poľovníckeho zväzu. Na stene objektu potom nemôžete nezbadať pamätnú dosku, ktorá tu bola v roku 1995 odhalená české...

03.09.2014 | Etika a história poľovania Viac

Odkaz Františka Špatného

PhDr. Oldřich Koudelka

Z úcty k osobnosti a dílu Františka Špatného rozhodla redakce časopisu Myslivost v roce 1991 o vydání zvláštního čísla časopisu pod parafrázovaným názvem Myslivecké zábavy. Zvláštní číslo bylo něčím, jako startovním výstřelem pro aktivity příští. Nicméně až po dalších šesti letech...

27.08.2014 | Etika a história poľovania Viac
banner right