banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Etika a história poľovania

Česká a slovenská poľovnícka literatúra v časovom slede

PhDr. Oldřich Koudelka

Pod týmto názvom prinášame sériu príspevkov na pokračovanie, zameranú na počiatky písomných zmienok poľovníctva. Prevedieme Vás časom od vzniku českej a slovenskej odbornej poľovníckej literatúry cez súčasných autorov s početnou publikačnou činnosťou z poľovníckeho prostredia až po dnešné odborné...

22.10.2014 | Etika a história poľovania Viac

Vývoj múzea vo Svätom Antone po odchode Koháryovcov

PhDr. Oldřich Koudelka

Už vieme z predchádzajúcej časti, že ako víťazné miesto pre zriadenie poľovníckeho múzea je kaštieľ v obci Svätý Anton. Aký bol osud múzea po vyhynutí Koháryovcov sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. Popísať celkový vývoj múzea v nasledujúcich desiatkach rokov, všetky nesporné medzníky,...

15.10.2014 | Etika a história poľovania Viac

Víťazné miesto pre poľovnícke múzeum – Svätý Anton

PhDr. Oldřich Koudelka

V minulej časti som popísal možnosti, kde všade boli zvažované miesta na umiestnenie artefaktov s poľovníckou tematikou. Ktoré miesto sa stalo ideálnym, si prečítajte v nasledujúcich riadkoch....

08.10.2014 | Etika a história poľovania Viac

Prvopočiatky múzea vo Svätom Antone

PhDr. Oldřich Koudelka

O tom, že už samotné prostredie regiónu Banská Štiavnica má dlhodobú múzejnícku tradíciu, sme si povedali v minulom príspevku. Charakter prostredia a regiónu viac menej akoby sám ponú...

01.10.2014 | Etika a história poľovania Viac
banner right