banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Etika a história poľovania

SERIÁL: Svätohubertské tradície v dvadsiatom prvom storočí

PhDr. Oldřich Koudelka

Sotva sme toto storočie naštartovali a ocitli sa v jeho povedzme sedmine, musíme si položiť otázku, kam sa etika a morálka uberá v čase globalizácie a liberalizácie. Mnohí si túto otázku celkom oprávnene kládli už na sklonku dvadsiateho storočia. Dynamika zmien je však oveľa citeľnejšia a dynamic...

03.12.2014 | Etika a história poľovania Viac
banner right