banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Etika a história poľovania

Ohlédnutí do minulosti

PhDr. Oldřich Koudelka

Už slavný řecký spisovatel Xenofón (430-354 př. n. l) ve spisku O lovu uvedl, že kdyby lovci přičiněním, rozvahou a opatrností nevynikali, zvěř by neulovili. Podle autorů barokních monografií především německých autorů, by měl být dokonalý myslivec především bohabojným křesťanem,...

23.07.2014 | Etika a história poľovania Viac

Úvod do etiky myslivosti

PhDr. Oldřich Koudelka

Správně chápaná a provozovaná myslivost má význam etický, tj. působí výchovně na morálku a charakter myslivce. Má samozřejmě také význam estetický, zušlechťuje myslivce, učí ho poznávat krásy přírody a života v ní. Ten, kdo rozhoduje o životě a smrti, musí stát mravně vysoko. Je-li myslivec opráv...

16.07.2014 | Etika a história poľovania Viac

Lov na našom území od prvopočiatku

Tomáš Krivjanský

Podľa paleoantropológov a neskoršie osteológov sa prvý človek ob¡avil na naše¡ planéte niekedy v štvrtohorách. Náš praprapredok „Homo primigenius“ ani vývojovo bližší praveký lovec mamutov „Homo sapiens fosillis“ nazývaný „cromagnoncom“ podľa francúzske¡ jaskyne Crô-Magnon, kde sa po prvý raz naš...

06.06.2014 | Etika a história poľovania Viac
banner right