banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Etika a história poľovania

Publicistická činnost Františka Špatného

PhDr. Oldřich Koudelka

Životopisná data Františka Špatného však zdaleka nemohou plně vystihnout všechny jeho pestré osudy a zejména jeho rozmanitou spisovatelskou a vydavatelskou činnost, pro kterou je právem nazýván zakladatelem českého mysliveckého písemnictví. První své dílo Česko-německý slovník hospodářsko...

20.08.2014 | Etika a história poľovania Viac

Dvě stě let od narození zakladatele českého mysliveckého písemnictví

PhDr. Oldřich Koudelka

Osmého března letošního roku tomu bylo přesně dvě stě let, kdy byl podle matričního zápisu v protivínském římskokatolickém svatoanenském kostele pokřtěn  František Špatný, budoucí zakladatel českého mysliveckého písemnictví, národní buditel, spisovatel a vydavatel, lexikograf a sp...

13.08.2014 | Etika a história poľovania Viac

Stavební kameny myslivecké etiky

PhDr. Oldřich Koudelka

Za stavební kameny myslivecké etiky můžeme považovat zejména osobnost myslivce, myslivecké zvyky a tradice, kam patří myslivecká mluva, myslivecké odívání, troubení při lovech, honech a jiných mysliveckých akcích, zvyky při lovech a honech a samotné myslivecké tradice, myslivecká...

07.08.2014 | Etika a história poľovania Viac

Kodex myslivosti C.I.C.

PhDr. Oldřich Koudelka

V roce 1998 se konalo v hlavním městě České republiky Praze 45. Valné shromáždění Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier (C.I.C.) – Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře. Na tomto přelomovém zasedání byl mimo jiné schválen tzv. Etický kodex myslivosti a organizace d...

30.07.2014 | Etika a história poľovania Viac
banner right