banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Etika a história poľovania

Rád svätého Huberta

Rád svätého Huberta

Prednedávnom sme si pripomenuli tristodvadsiate výročie založenia loveckého Rádu svätého Huberta Františkom Antonínom grófom Sporckom. Zoznámte sa s touto neobyčajnou osobnosťou európskeho baroka a náčrtom bezpochyby zaujímavej histórie Rádu. 

Mecenáš umenia 

František Antonín gróf Sporck sa narodil 9. marca 1662 v Lysej nad Labem. Jeho otec, do šľachtického stavu povýšený generál jazdy, pochádzal z westfálskeho sedliackeho rodu. Po štúdiu práv a filozofie sa mladý Sporck odobral do cudziny, aby pokračoval v štúdiu a získaval skúsenosti na šľachtických dvoroch. Po návrate v roku 1684 a prevzatí veľkých zdedených panstiev, okrem iného Lysej nad Labem, Heřmanova Městce, Choustníkova Hradiště, Malešova a Konojed, sa snažil získať významné hodnosti, prestíž a preniknúť tak do okruhu starej šľachty. Úspešný však príliš nebol, zrejme práve kvôli nedostatku rodovej tradície. Pravdepodobne to zapríčinilo jeho ľudskú rozporuplnosť, ktorá ho často hnala do stretov so svetskými a cirkevnými autoritami. V obhajobe svojich nárokov sa často riadil heslom „Spravodlivosť a pravda“ – Justitia et veritas, čo sa, žiaľ, priliš nenosilo ani vtedy, ani dnes. 

Sporck sa však najviac preslávil ako mecenáš umenia a zamestnávateľ vynikajúcich barokových umelcov, architektov, sochárov, výtvarníkov a hudobníkov. Tí pre neho budovali exkluzívnu rezidenciu v Kukse nedaľeko Dvora Králové nad Labem s kúpeľmi, kostolom, nemocnicou a úžasnou prírodnou galériou sôch. Pre grófa tvoril aj slávny barokový majster Matyáš Bernard Braun (1687-1738). Ten okrem iného v rokoch 1722-1724 vytvoril v Novom lese v lokalite nazývanej Betlehem známy skalný reliéf Videnie svätého Huberta. Kuks so svojími pamiatkami, nedávno celkovo zrekonštruovaný a zreštaurovaný, je dodnes považovaný za skvost barokového umenia v Čechách, svojím kultúrnym významom presahujúci hranice zeme. 

 Skalný reliéf Videnie svätého Huberta

František  Antonín gróf Sporck bol tiež štedrým podporovateľom barokovej hudby, v Prahe a Kukse mal dokonca svoje vlastné divadelné scény. Vo svojej tlačiarni v Lysej nad Labem vydával množstvo kníh, väčšinou s mravoučnou tematikou. Jeho zásluhou prúdili medzi ľud pokrokové myšlienky vrátane náboženskej znášanlivosti. Rád usporadúval rôzne slávnosti, hostiny, koncerty, divadelné predstavenia či lovecké zábavy. Bol obľúbený medzi obyčajným ľudom pre svoju štedrosť, keď napríklad v čase zlej úrody nechával otvárať šľachtické sýpky.  Jeho sociálne cítenie bolo na vtedajšiu dobu netradičné, najmä výstavba kukského hospitálu, ktorý mal slúžiť pre stovku seniorov a práceneschopných mužov z jeho panstva. K jeho otvoreniu a uvedeniu do prevádzky však došlo až v roku 1743, teda päť rokov po jeho smrti. Až do prvej polovice dvadsiateho storočia pretrvala nadácia zaisťujúca dostatočný majetok na prevádzku tohto zariadenia. 

V druhej časti článku odhalíme legendu o svätom Hubertovi a aký vplyv mala na vznik rádu.

 

10.02.2016
PhDr. Oldřich Koudelka
Späť
banner right