banner top
WM Hunting logo

Slovensko

Header image

Cudzinec poľuje na Slovensku

  •  

Podmienky dovozu zbraní a streliva na Slovensko poľovníkmi z členských krajín Európskej Únie

Ak ste občanom členského štátu Európskej únie potrebujete pre dovoz Vašej zbrane a streliva na Slovensko Európsky zbrojný pas, v ktorom máte zapísanú zbraň s ktorou chcete poľovať na Slovensku.  Ak prichádzate na Slovensko so zbraňou a strelivom cez vonkajšiu Schengenskú hranicu je potrebné mať Európsky zbrojný pas pri sebe a ohlásiť dovoz zbrane a streliva polícii a colníkom, ktorí na... Viac

Podmienky pre vývoz trofeje mimo územia Slovenska

V prípade úspešného lovu Vám patrí poľovnícka trofej z ulovenej zveri. Poľovnícku trofej môžete vyviezť zo Slovenska po splnení nasledovných podmienok: z trofeje musí byť vyhotovená fotodokumentácia – vyhotovenie fotodokumentácie zabezpečí užívateľ poľovného revíru v ktorom ste mali dohodnutú poľovačku musí byť určená hodnota trofeje formou obod... Viac

Čo okrem zbrane potrebujete pre poľovačku na Slovensku?

Ak chcete v Slovenskej republike legálne poľovať musíte splniť nasledovné podmienky:  mať najmenej 18 rokov byť poistený – je potrebné mať uzavreté poistenie proti škodám spôsobeným pri poľovačke, s limitom poistného plnenia najmenej: 150.000 EUR pri škodách spôsobených na zdraví a usmrtení... Viac

banner right